virtualraceonline.com

Тест по математика 3 клас

Дата на публикация: 11.06.2018

Задачи за 6 клас. Тестови задачи за 5. Тестове по раздели от учебното съдържание.

Или направете нова регистрация, използвайки съответния бутон. Събиране и изваждане с преминаване. Таблично умножение и деление със 7. Тестове по раздели от учебното съдържание. Текстови задачи с две пресмятания за 3 клас Задачи от насрещтно и противоположно движение. Задачи за състезания за ученици от 5 до 7 клас Неравенство в триъгълника. Равнобедрен и равностранен триъгълник.

Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане. Нови задачи за 4 клас. Колко струва 1 баничка? Нови задачи за 4 клас. Задачи за състезания по математика.

Събиране,изваждане ,умножение и деление на подобни едночлени.
 • Геометрия за 7 клас - интересни задачи за състезания Задачи с модули.
 • Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане.

1. Групиране по цвят и големина

Задачи за ученици от 6 и 7 клас Текстови задачи с две и три пресмятания за 2 клас. Задачи за сътезания за 5 клас. А вот 25 примеров порешаем?! Консруктивни задачи за малки ученици Правоъгълна координатна система. Тестове по математика за 6 -ти клас. Най-малко общо кратно и най-голям общ делител.

 • Първи клас Задачи Логически задачи по математика за първи клас. Задачи по математика с естествени числа.
 • Отработка навыка умножения и деления двузначного числа на однозначное. Видове успоредници- правоъгълник ,ромб.

Задачи за 6 клас Многочлен. Задачи за 6 клас Многочлен! Проверим на сколько хорошо ты знаешь или недавно выучил таблицу умножения.

Мерни единици за лице. Текстови задачи с математически модел: Неравенства между средно аритметично ,средно геометрично ,средно квадратично и средно хармонично на положителни числа Пропорции.

Проверим на сколько хорошо ты знаешь или недавно выучил таблицу умножения? Средно аритметично на числа, тест по математика 3 клас.

Математика, 1. клас. Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

Задачи за състезания и олимпиади. Текстови и логически задачи Тест по математика за 2 клас. Съставяне на Диофантово уравнение текстови задачи-Разлагане на множители и НОК Интересни текстови задачи с дробни числа и проценти Тест по математика за 1 клас:

Задачи за състезания по математика за ученици от 6 -ти и 7 -ми клас. Входно ниво по математика за 6-ти клас. Входно ниво по математика за 6-ти клас. Задачи от числена стойност на изрази за 5 клас. Задачи за 7 клас Задачи от монети Математически числови ребуси за ученици от 2.

Текстови задачи за състезания Интересни задачи от домино,зарове и стрелички Задачи в които се определя точното място на даден елемент Колко са фигурите на чертежа? Всяка задача от 1. Задачи от Принцип на Дирихле. Таблица умножения 2 класс Хорошо ли ты знаешь таблицу умножения? Задачи за състезания за 2,3 и 4 клас Задачи от лице на правоъгълник и триъгълник.

 • Текстови задачи Задачи от скорост и движение за ученици от 5 , 6 и 7 клас Задачи от работа за ученици от 6 и 7 клас Процент.
 • Подготовка за класна работа по математика за ученици от 5,6 и 7 клас Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
 • Нумерация чисел от до тест на проверку знания нумерации чисел и приёмов сложения и вычитания, основанных на разрядном вычилении.
 • Максималният брой точки от този модул е

Задачи за 2 и 3 клас Общ делител, тест по математика 3 клас. Моделиране с линейни уравнения. Тестове по раздели от учебното съдържание Обикновени дроби. Тестове по раздели от учебното съдържание Обикновени дроби. Логически задачи с доказателства? Задачи за 2 и 3 клас Общ делител. Подготовка за външно оценяване по математика.

Задачи за 2 и 3 клас Общ делител. Задачи за 2 и 3 клас Общ делител.

Събиране и изваждане с преминаване. Задачи за сътезания за 5 клас. Писане ,четене и сравняване Преговор Събиране и изваждане на числата до

Симетрала и ъглополовяща в триъгълник. Задачи решими със сравнения? Симетрала и ъглополовяща в триъгълник.

Също в заглавието:
  18.06.2018 в 16:31 Страхил:
  Задачи от разлагане на многочлени , доказване на тъждества , уравнения и неравенства решими с формули за съкратено умножение. Будь внимателен, не торопись и обязательно приготовь черновик, для проведения расчетов.

  22.06.2018 в 07:18 Крали:
  Задачи за състезания по математика. Сложение и вычитание чисел в предела Тест на отработку поразрядного сложения и вычитания чисел в пределах

  23.06.2018 в 16:46 Чона:
  Тесты Опросы Кроссворды Логические игры. Ако всеки ден разцъфват по две лалета, след колко дни ще има равен брой разцъфнали и неразцъфнали лалета?

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@virtualraceonline.com